Musteriet

Vi tar det från början….

2017 startade vi Äppelboden. Vi köpte en bod men det visade sig att den var ganska dålig så vi la hela sommaren på att totalrenovera den.

Vi började bo in oss i den lilla boden och vi bytte upp oss efter hand till större press och tankar och utvecklade vårt arbetssätt mer och mer.

2019/2020 byggde vi nytt lager men ganska snart blev det också fullt.

2021 går Äppelboden från HB till AB. Namnet Äppelboden i olika former godkändes inte så därför var vi tvungna hitta ett mer unikt namn där ändå Äppelboden fanns med. Det fick bli Röda Äppelboden Musteri Mörrum AB. Idag har vi växt ifrån vår lilla lokal och bygger en ny. Se mer under Bygget.