Biodlingen

Gårdens bin hämtar nektar och pollen från alla våra frukt- och bärbuskar men lind, lönn, maskros, rönn, klöver, mjölkört och ljung är också viktiga nektarkällor för våra honungsbin.

Ett bisamhälle innehåller drottning, drönare och arbetsbin. Drottningens uppgift är främst att lägga ägg. Arbetsbina har både inomhusarbete så som matning av larver, renhållning, mottagning av nektar och vakttjänst och utomhusarbete så som insamling av av nektar, pollen, vatten och propolis. Drönarna ska uppvakta drottningen men de deltar även i honungsbehandling och värmereglering.

Bina omvandlar nektar till honung. Pollen samlas in för deras proteinbehov.

I honung är inga tillsatser tillåtna.

Några av våra färgglada bikupor.